מה נלמד ? סוגי זוויות והשוואתן סכום והפרש של זוויות חוצה זווית מדידת זוויות זוויות צמודות זוויות קדקודיות סוגי זוויות והשוואתן דיון 1 לכל אחת מהזוויות שלמטה קבעו אם היא גדולה , A–מ קטנה ממנה או שווה לה . ( היעזרו בנייר שקוף ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית