מה נלמד ? ביטויים שווים וביטויים נגדיים פתרון משוואות דיון 1 א . השלימו את הטבלה . ב . מצאו קשר בין הערכים של שני הביטויים : -x , x ג . מה תוכלו לומר על שני הביטויים ? -x–ו x ביטויים שסכומם הוא 0 הם ביטויים נגדיים . הסימן מינוס לפני ביטוי אלגברי משמעותו מציאת ביטוי נגדי לביטוי נתון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית