מה נלמד ? כפל מספרים מכוונים : תרגילי כפל שבהם אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי תרגילי כפל שבהם שני הגורמים שליליים חזקה ושורש ריבועי חילוק מספרים מכוונים תרגילי כפל שבהם אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי דיון 1 בכל סדרת תרגילים : א . תארו את הסדרה : מה קבוע ? מה משתנה ? התייחסו לגורם השמאלי , לגורם הימני ולתוצאה . ב . השלימו את תוצאות התרגילים לפי החוקיות של הסדרה . ג . המשיכו את הסדרה : כתבו עוד שני תרגילים מתאימים ואת תוצאותיהם . ד . לפי סדרת התרגילים 1 שערו מה תהיה תוצאת התרגיל . ( -10 ) 6 ה . לפי סדרת התרגילים 2 שערו מה תהיה תוצאת התרגיל ( -11 ) דיון 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית