מה נלמד ? תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני חיובי מספרים נגדיים תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני שלילי תרגילי שרשרת של חיבור וחיסור תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני חיובי דיון 1 בכל סעיף סרטטו ציר–מספרים , חשבו בעזרתו את התרגיל ותארו את דרך החישוב שלכם . א | 3 - 5 ב | 3 + 5 ג | 0 + 6 ד | -4 + 7 ה | 0 - 2 ו | 1 - 2 3 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית