מה נלמד ? תיאור של סיפור בעזרת משוואה פתרון שאלות הקשורות לסיפור דיון 1 הוריו של יוסי נתנו לו ח"ש 60 לקניית ציוד לקראת שנת הלימודים . יוסי אמור לקנות בכסף יומן וכמה מחברות . הוא בדק את המחירים בחנות "הכול למשרד , " ומצא כי מחיר היומן גדול פי 7 ממחיר מחברת . הסכום שברשותו הספיק בדיוק לקניית יומן 5–ו מחברות . כמה מחברות קנה יוסי ? א . מהם הגדלים המופיעים בשאלה ? אילו מהם ידועים ואילו אינם ידועים ? בחרו את אחד הגדלים הלא ידועים וסמנו אותו במשתנה . ב . כתבו ביטויים עבור שאר הגדלים הלא ידועים בעזרת המשתנה . ג . כתבו משוואה המראה שמחירם של יומן 5–ו מחברות הוא ח"ש 60 . ד . פתרו את המשוואה ובדקו את הפתרון . ה . כמה עולה יומן וכמה עולה מחברת בחנות "הכול למשרד ? " 2 יוסי החליט לבסוף לקנות את הציוד לבית הספר בחנות אחרת , "חפציבה . " בחנות זו מחיר היומן גדול ח"ש 15–ב ממחיר מחברת , והפעם הספיק לו הסכום של ח"ש 60 לקניית יומן 8–ו מחברות . א . מהם הגדלים המופיעים בשאלה ? אילו מהם ידועים ואילו אינם ידועים ? בחרו את אחד הגדלים הלא ידועים וסמנו אותו במשתנה . ב . כתבו ביטויים עבור שאר הגדלים הלא ידועים בע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית