פתרון בעיות באמצעות עיגול או אומדן . 1 לפניכם ידיעות מעיתונים . בכל ידיעה סמנו את המספרים שנראים לכם מקורבים ולא מדויקים . א . בראשית שנת תשנ"ז הגיעו לארץ 7 , 000–כ עולים חדשים . 1 , 621 מהם הופנו לאזור הדרום . ב . במשך כ 11 שעות לא היו תאונות . ג . 37 % מבתי האב בישראל אכלו "גפילטע פיש" בפסח , בהם 13 % בתי אב שמוצאם מאסיה ומאפריקה . ד . בסיכום שנת תשס"ב הפסידה חברה מסוימת 92 מיליון שקל . . 2 בדו"ח של מועצת התלמידים יש מידע על פעילויות שונות של התלמידים . בכל ידיעה סמנו את המספרים שנראים לכם מקורבים ולא מדויקים . א . בשנת הלימודים השתתפו בפעילויות 1 , 500–כ תלמידים . ב . לקראת חג הפסח עבדו התלמידים למען הקהילה 8 , 000 שעות . ג . התלמידים כתבו עבודת חקר ובה 34 עמודים . ד . קבוצת התלמידים שעוזרים בהכנת שיעורי בית קיימה לא פחות 2 , 000–מ שיחות . ה . נבחרת בית הספר שהשתתפה בתחרות הרובוטיקה צברה 1 , 500 נקודות וזכתה במקום השני . . 3 בשנת תשס"א יצאו מחברה מסוימת 20 משלוחים של 17 , 345 פריטים בכל משלוח . לצורכי דיווח עיגלו את מספר הפריטים בכל משלוח למאות שלמות . מהו מספר הפריטים הכולל שדווח ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית