מה נלמד ? פעולות באגפי המשוואה שאינן משנות את פתרונה פתרון משוואה על ידי ביצוע פעולות באגפי המשוואה פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות 1 מצאו פתרון לכל משוואה . | 5 + x = 20 ב | x - 4 = 2 ג | 3 x = 15 ד | x : 4 = 46 א נסו למצוא פתרון נוסף לכל אחת מהמשוואות . אם לא קיים פתרון נוסף , הסבירו מדוע . לפתור משוואה משמעו למצוא את כל המספרים , שכאשר מציבים אותם במקום המשתנים במשוואה , מקבלים בשני אגפי המשוואה את אותו המספר . דיון 2 א . פתרו את המשוואה : x + 100 = 600 ב . לכל אחד מאגפי המשוואה שבסעיף א חיברו את המספר . 5 התקבלה המשוואה : ( x + 100 ) + 5 = 600 + 5 הראו שלמשוואה שהתקבלה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א . יעל טענה שלכל המשוואות הרשומות למטה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א . האם טענתה נכונה ? הסבירו . 1 ( x + 100 ) + 200 = 600 + 200 2 ( x + 100 ) + 995 = 600 + 995 3 ( x + 100 ) + 1234 = 600 + 1234 ג . מכל אחד מאגפי המשוואה שבסעיף א חיסרו את המספר . 2 התקבלה המשוואה : ( x + 100 ) - 2 = 600 - 2 הראו שלמשוואה שהתקבלה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית