אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי כיתה ז - חלק 2 משוואות - חלק א מספרים מכוונים זוויות שטחים פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות לתמונות : בעמ' C ourtesy P aul J ames C owie ( P jamescowie ) at W ikipedia . ( C ollection - B ritish M useum EA 10057 ) : 51 בעמ' : 58 מתוך ויקיפדיה בעמ' : 78 מתוך http : // nrich . maths . org בעמ' 123 עליון : G uymon G oniometer , C ourtesy of B ionetics ( www . bionetics . ca )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית