מה נלמד ? משפט החפיפה זווית–צלע–זווית ( זצ ( ז" דיון 1 עודד סרטט משולש ששתיים מזוויותיו הן . B = 45 ° –ו A = 25 ° א . סרטטו גם אתם משולש כזה . ( היעזרו בסרגל ובמד–זווית ( . השוו בין המשולש שסרטטתם למשולשים של חבריכם לכיתה . ב . האם ניתן לקבוע בוודאות שסרטטתם משולש חופף למשולש של עודד ? ג . עודד מדווח שבסרטוט שלו אחת הצלעות היא באורך מ"ס 6 . היעזרו במידע הזה וסרטטו משולש מתאים . האם כעת ניתן לקבוע בוודאות שסרטטתם משולש חופף למשולש של עודד ? ד . עודד מדווח שבמשולש שלו הצלע שאורכה מ"ס 6 נמצאת בין הזוויות . B–ו A היעזרו במידע הזה כדי לסרטט משולש חופף למשולש של עודד . לפניכם שני משולשים . גודלן של שתי זוויות במשולש אחד שווה לגודלן של שתי זוויות במשולש האחר , והצלעות הנמצאות בין הזוויות האלה בשני המשולשים שוות באורכן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית