מה נלמד ? מהו משפט מתמטי ? משפט החפיפה צלע–זווית–צלע ( צז ( צ" דיון 1 לאה סרטטה משולש שאורך צלע אחת שלו מ"ס 5 ואורך צלע אחרת שלו מ"ס 3 . א . סרטטו גם אתם משולש כזה . ( היעזרו בכלי מדידה ( . ב . האם ניתן לקבוע בוודאות שהמשולש שסרטטתם חופף למשולש של לאה ? השוו בין הסרטוט שלכם לסרטוטים של חבריכם לכיתה . ג . לאה מדווחת שבסרטוט שלה אחת הזוויות היא בת . 30 ° היעזרו במידע הזה כדי לסרטט משולש חופף למשולש של לאה . באיזה מקום במשולש תסרטטו זווית בת ? 30 ° הסבירו . דיון 2 שתיים מהצלעות של משולש ABC וכן הזווית הכלואה ביניהן שוות לשתיים מהצלעות של משולש MPK ולזווית הכלואה ביניהן . א . יאיר טוען : לפי הנתונים אני יכול להיות בטוח שהמשולשים חופפים . האם לדעתכם יאיר צודק ? הסבירו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית