מה נלמד ? תחום ההצבה של ביטוי אלגברי פתרון משוואות בעזרת מבנה המשוואה צמצום שברים הכוללים משתנים פתרון משוואות בעזרת כפל בביטוי תחום ההצבה של ביטוי אלגברי 1 הציבו את ערכי המשתנים ומצאו את ערכי הביטויים . אם לדעתכם אי–אפשר למצוא ערך של ביטוי מסוים - הסבירו מדוע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית