מה נלמד ? פעולות בשברים - חזרה ביטויים אלגבריים הכוללים שברים פתרון משוואות בעזרת מבנה המשוואה פתרון משוואות בעזרת פעולות באגפי המשוואה פעולות בשברים - חזרה תזכורת צמצום שברים : אם מחלקים את המונה ואת המכנה של שבר באותו מספר ( השונה , ( 0–מ מקבלים שבר השווה לשבר המקורי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית