. 1 רשמו את אחד הסימנים : < או > או . = . 2 נתונות ארבע ספרות : 7 , 5 , 3 , 2 א . השתמשו בספרות הנתונות וכתבו תרגיל כפל כך שתתקבל התוצאה הגדולה ביותר : = ב ב . האם אפשר לקבל את אותה התוצאה בסידור אחר של הספרות ? . 3 נתון השוויון הנכון . 1 6 ב 5 - 2 ב 2 4 = 1 2 על סמך שוויון זה בדקו באיזה סעיף יש שוויון או אי–שוויון נכון . נמקו את תשובתכם . . 4 חברו את המספרים הבאים : . 5 חסרו את המספרים הבאים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית