מה נלמד ? פתרון בעיות מילוליות של תהליכים המשתנים בקצב קבוע דיון 1 דוד ויונתן רכבו על אופניים לאורך הכביש שבין העיר A לעיר . B לפניכם סקיצות של הפונקציות הקוויות . g ( x )–ו f ( x ) הפונקציה f ( x ) מתארת את המרחק של יונתן מהעיר A בהתאם לזמן שעבר מיציאתו . הפונקציה g ( x ) מתארת את המרחק של דוד מהעיר A בהתאם לזמן שעבר מיציאתו של יונתן . עבור כל סקיצה קבעו : 1 האם דוד ויונתן יצאו לדרך באותו הזמן ? אם לא - מי יצא ראשון ? הסבירו . 2 האם דוד ויונתן יצאו לדרך מאותו מקום ? הסבירו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית