מה נלמד ? מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית על פי נקודה ושיפוע מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית על פי שתי נקודות דיון 1 בכל סעיף קבעו אם הנתונים המפורטים מתארים פונקציה קווית יחידה , או שהם מתארים יותר מפונקציה אחת , או שהם אינם מתארים שום פונקציה קווית . הסבירו את התשובה ותנו דוגמאות . א . הנקודה ( 3 , 7 ) נמצאת על גרף הפונקציה . ב . שיפוע הפונקציה הוא . 2 . 5 ג . הנקודה ( -1 , 3 ) נמצאת על גרף הפונקציה , ושיפוע הפונקציה הוא . 4 ד . הנקודות ( 1 , 4 )–ו ( 0 , 1 ) נמצאות על גרף הפונקציה . ה . הנקודות ( 4 , 7 )–ו ( 2 , 5 ) נמצאות על גרף הפונקציה . ו . הנקודות ( 3 , 7 )–ו ( 2 , 2 ) , ( 1 , 1 ) נמצאות על גרף הפונקציה . ז . הנקודות ( 4 , 9 )–ו ( 2 , 5 ) , ( 1 , 3 ) נמצאות על גרף הפונקציה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית