מה נלמד ? לתאר סיפור באמצעות פונקציות קוויות לענות על שאלות הקשורות לסיפור על ידי מציאת נקודת חיתוך של גרפים דיון 1 תיירת מגיעה בכל שנה לביקור בישראל ממדינה שהמטבע הנהוג בה הוא "גולו . " במהלך שהותה בארץ התיירת ממירה מקצת שטרות "גולו" לשקלים . בביקורה האחרון היא בדקה את שערי המטבעות ואת העמלות בשני בנקים : בבנק "גליל" משלמים ח"ש 0 . 5 עבור "גולו" אחד וגובים עמלה של ח"ש 9 . בבנק "נגב" משלמים ח"ש 0 . 3 עבור "גולו" אחד וגובים עמלה של ח"ש 3 . א . בנו טבלת ערכים וגרף המייצגים את תנאי ההמרה בשני הבנקים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית