מה נלמד ? מהי פונקציה קווית ? זיהוי פונקציה קווית בגרף ובטבלת ערכים שיפוע של פונקציה קווית דיון 1 בשש בריכות שונות התחילו למדוד את כמויות המים בשעה מסוימת . המדידה נערכה במשך 6 שעות . לפניכם גרפים של פונקציות המתארים את כמות המים בכל אחת מהבריכות מתחילת המדידה . לגבי כל אחד מהגרפים א-ו , ענו על השאלות והסבירו את תשובותיכם . 1 מה הייתה כמות המים בבריכה בתחילת המדידה ובסופה ? 2 מהי הפעולה שבוצעה בבריכה ( מילוי ? ריקון (? ובאיזו מהירות התבצעה הפעולה ? 3 האם קצב ההשתנות של כמות המים בבריכה היה אחיד או לא אחיד ? 4 בנו טבלת ערכים . כיצד רואים בטבלת הערכים אם קצב ההשתנות של כמות המים בבריכה היה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית