אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי כיתה ח - חלק 1 פונקציה קווית יחס ופרופורציה אי – שוויונות אחוזים משוואות - חלק ג חפיפת משולשים משולש שווה – שוקיים פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית