משתנים וביטויים א . סדר פעולות החשבון - חזרה 1 חשבו . 2 כתבו = או .- אם כתבתם ,- הוסיפו סוגריים כך שיתקיים שוויון . 3 לאילו תרגילים מתאימה התוצאה ? 3 הרחבה 4 השלימו את המספר החסר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית