מה נלמד ? נפח של תיבה שינוי נפח תיבה ושטח פניה כתוצאה משינוי ממדיה יחידות שונות של נפח תזכורת יחידת מידה מוסכמת למדידת נפח היא הנפח של קובייה שאורך צלעה מ"ס 1 . יחידה כזאת נקראת סנטימטר מעוקב או בקיצור סמ"ק . יחידות מידה מקובלות נוספות למדידת נפח : נפח של קובייה שצלעה 1 מ' - יחידה כזאת נקראת מטר מעוקב או בקיצור מ"ק . נפח של קובייה שצלעה - מ"מ 1 יחידה כזאת נקראת מילימטר מעוקב או בקיצור ממ . ק" דיון 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית