מה נלמד ? התיבה ותכונותיה פריסות של תיבה שטח פנים של תיבה התיבה ותכונותיה דיון 1 א . סרטטו על דף משבצות מלבנים שונים שאורכי צלעותיהם מ"ס 3 , מ"ס 5 או מ"ס 8 . כמה מלבנים שונים ( שאינם חופפים ) אפשר לסרטט ? ב . לכל אחד מהמלבנים שסרטטתם בסעיף א סרטטו מלבנים חופפים במספר הדרוש לכם לבניית תיבות שונות . גזרו את המלבנים , ובעזרת נייר דבק נסו לבנות כמה שיותר תיבות שונות . ג . מיינו את התיבות לקבוצות שונות ותארו מה מאפיין כל קבוצה . תזכורת תיבה היא גוף הבנוי 6–מ מלבנים . פאות התיבה הן המלבנים שמהם בנויה התיבה . צלעות התיבה הן הצלעות של המלבנים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית