מה נלמד ? היקף מלבן שטח מלבן היקף מלבן תזכורת היקף של מצולע הוא סכום האורכים של צלעות המצולע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית