מה נלמד ? צורות חופפות מלבנים חופפים תכונות האלכסונים במלבן דיון 1 כמה ריבועים שונים יש בסרטוט שלפניכם ? הסבירו . צורות שאפשר להניח אותן זו על זו כך שיכסו זו את זו בדיוק נקראות צורות חופפות . צורות שאינן חופפות הן צורות שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית