מה נלמד ? סימון קדקודים וצלעות של מצולע מהו מלבן ? תכונות של צלעות המלבן מהו ריבוע ? שם של מצולע מורכב משמות הקדקודים של המצולע לפי סדרם . למצולע שבסרטוט אפשר לקרוא למשל , GMCE אבל לא . GCME 1 כתבו שמות נוספים למרובע שבמסגרת . 2 התאימו לכל מרובע אחד מהשמות המצוינים ברשימה שבצד שמאל . דיון 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית