מה נלמד ? זווית שטוחה וזווית ישרה ישרים מאונכים ( ניצבים ) ישרים מקבילים מרחק בין נקודה לישר , מרחק בין ישרים מקבילים זווית שטוחה וזווית ישרה דיון 1 בכל סעיף קבעו אם הצורה המסומנת בקשת היא זווית . כיצד קבעתם שהצורה היא זווית ? זווית היא צורה המורכבת משתי קרניים היוצאות מנקודת קצה משותפת . נקודת הקצה המשותפת נקראת קדקוד הזווית , והקרניים נקראות שוקי הזווית . ( ראו סרטוט ( . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית