. 1 א . איזה חלק מהציור צבוע אפור ? ב . איזה חלק מהציור אינו צבוע אפור ? . 2 א . צבעו בכל סרטוט משבצות , כך שהחלק הצבוע יתאים לשבר שרשום ליד הסרטוט : ב . סדרו את השברים הבאים מן הקטן עד לגדול ( משמאל לימין : ( . 3 בכל סעיף עליכם לענות על השאלה איזה חלק מהציור צבוע אפור ואיזה חלק אינו צבוע . . 4 איזה תרגיל מבטא את החלק שתופס השטח האפור מכלל הציור ( שהוא שטח הריבוע ?( 3 . 5 האם חלק הריבוע שצבוע אפור גדול או קטן מ- ? 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית