מה נלמד ? העלאה בחזקה אומדן בחזקות סדר פעולות החשבון הוצאת שורש פירוק מספר לגורמים ראשוניים ( למתעניינים ) העלאה בחזקה דיון 1 בכל סעיף כתבו את המכפלה בצורת חזקה . חזקה היא כתיב מקוצר של תרגיל כפל שחוזר בו אותו גורם בלבד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית