מה נלמד ? חוק הפילוג במספרים ובביטויים שימושים בחוק הפילוג כינוס איברים דומים דיון 1 לפניכם סרטוט של מושבים באולם הרצאות . באולם יש 5 שורות ומעבר אחד . בכל שורה יש 4 מושבים בצד אחד של המעבר 20–ו מושבים בצד האחר . א . כתבו שני ביטויים חשבוניים שונים לחישוב מספר המושבים באולם באמצעות המספרים . 20–ו 4 , 5 ודאו שהערכים של שני הביטויים שווים . ב . באולם אחר יש a שורות ומעבר אחד ( בדומה לסרטוט שלמעלה . ( בכל שורה יש 21 מושבים בצד אחד של המעבר 19–ו מושבים בצד האחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית