מה נלמד ? חוק החילוף של החיבור וחוק החילוף של הכפל חוק הקיבוץ של החיבור וחוק הקיבוץ של הכפל חיסור של סכום , חיסור של הפרש ופעולות מעורבות של חיבור וחיסור חילוק במכפלה וחילוק במנה פישוט ביטויים חוק החילוף של החיבור חוק החילוף של החיבור : סכום של שני מספרים אינו משתנה כאשר מחליפים את הסדר שלהם . 7 7 דוגמה 5 + 2 = 2 + 5 › אפשר לנסח את החוק בעזרת משתנים כך : עבור כל הערכים של b–ו a מתקיים : a + b = b + a  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית