מה נלמד ? ביטויים שווים ( שווי–ערך ) פישוט ביטויים קו שבר כפעולת חילוק ביטויים שווים ) שווי–ערך ( דיון 1 א . השלימו את הטבלה . 1 האם הערכים של x 2 ושל x + 2 שונים זה מזה עבור כל ערך של x בטבלה ? 2 נסו למצוא ערך של x שעבורו הערכים של שני הביטויים שווים והוסיפו אותו לטבלה . 3 אור טוען : . x + 2 = x 2 מה דעתכם ? ב . השלימו את הטבלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית