מה נלמד ? הצבת מספרים בביטויים אלגבריים וחישוב ערכי הביטויים מעבר מתיאור מילולי לביטוי אלגברי דיון 1 בישראל נהוג למדוד טמפרטורה במעלות צלסיוס , ובארצות–הברית - במעלות פרנהייט . לפניכם כלל לחישוב הטמפרטורה במעלות צלסיוס כאשר היא נתונה במעלות פרנהייט . x הטמפרטורה במעלות פרנהייט ( F ° ) ( x - 32 ) : 9 5 הטמפרטורה במעלות צלסיוס ( C ° ) א . טמפרטורת החדר במלון בניו–יורק הייתה . 77 ° F מה הייתה הטמפרטורה במעלות צלסיוס ? ב . מים רותחים בטמפרטורה של . 100 ° C מד–חום הראה שטמפרטורת המים בסיר היא . 221 ° F האם רתחו המים שבסיר ? ג . מד–חום הראה שחום גופו של אבי הוא . 104 ° F מהו חום גופו של אבי במעלות צלסיוס ? ד . טמפרטורת השיא בארצות–הברית נמדדה ב"עמק המוות" בקליפורניה בשנת . 1913 הטמפרטורה הייתה . 134 ° F האם טמפרטורת השיא במעלות צלסיוס הייתה מעל 55 ° או מתחת ? 55 ° –ל ה . מים קופאים . 0 ° C–ב כתבו מהי הטמפרטורה במעלות פרנהייט שבה קופאים המים . מקובל לנסח כללים לחישוב בעזרת ביטויים אלגבריים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית