מה נלמד ? מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי תיאור של חוקיות באמצעות משתנים דיון 1 לפניכם לוח של מספרים . המספרים מסודרים כפי שמודגם בשורות הראשונות של הלוח : חלק מהמספרים בלוח כוסו בכרטיסים צבעוניים . בכל סעיף נסו לענות על פי המבנה של הלוח ( בלי להשלים את כל המספרים בלוח . ( הסבירו כיצד פתרתם . א . מהם המספרים הרשומים בטור הימני ביותר ? ב . מהו המספר הרשום במשבצת המכוסה בכרטיס ירוק ? ג . מהו המספר הרשום במשבצת המכוסה בכרטיס צהוב ? ד . לפניכם תבנית של ארבע משבצות מהלוח . השלימו את המספרים בתבנית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית