מה נלמד ? סדר פעולות החשבון דיון 1 פתרו את התרגילים . מהו סדר הפעולות שלפיו פתרתם ? א | 16 - 4 - 2 | 16 - ( 4 - 2 ) ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית