משתנים וביטויים א . סדר פעולות החשבון - חזרה 4 ב . תיאור חוקיות 9 › מחשבים ולא רק ... 24 ג . ביטויים וערכים 25 ביטויים שווים א . מהם ביטויים שווים ? 40 › מחשבים ולא רק 52 ... ב . חוקי החילוף והקיבוץ 54 › מחשבים ולא רק 74 ... ג . חוק הפילוג 75 ד . חזקות ושורשים 100 › מחשבים ולא רק 117 ... מלבן א . ישרים מאונכים וישרים מקבילים 118 ב . מלבן וריבוע 135 ג . צורות חופפות 149 ד . היקף ושטח של מלבן 160 תיבה א . תיבה , פריסות ושטח פנים 179 ב . נפח של תיבה 191 › מחשבים ולא רק 201 ... תרגול נוסף 202 תשובות 225 עיקר הדברים 234 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : הרחבה , אתגר , דיון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית