אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי כיתה ז - חלק 1 משתנים וביטויים ביטויים שווים מלבן תיבה פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות : בעמ' maxstockphoto / sutterstock . com : 106 בעמ' E uclid by J ustus of G hent , about 1474 , Panel , ( C ollection G alleria N azionale delle M arche , U rbino ) : 116 בעמ' I mage courtesy of D arryl Smith . www . rgbstock . com / gallery / lonewolf : 132 בעמ' : 189 רון אלמוג , F licker  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית