תוכן העניינים המספרים עד - 20 הכרה ומבנה 131 ............. חיבור וחיסור עד - 20 חלק א 137 .................... המספרים עד 139 ........................................ 100 יוצא מן הכלל 163 ................................................. דף צילום למורה לפרק המספרים עד - 20 הכרה ומבנה דף גזירה למורה לפרק הכרת המספרים עד 20 ולפרק חיבור וחיסור עד 20 דף גזירה למורה לפרק הכרת המספרים עד 20 ולפרק חיבור וחיסור עד 20 דף גזירה למורה לפרק הכרת המספרים עד 20 ולפרק חיבור וחיסור עד 20  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית