) עמודים ) 147-146 בציור הפתיחה יש סיפור , שאותו מקריאים לתלמידים , ושתי תמונות – ארמון המלכה וארמון המלך - ובהן מצוירות כמויות רבות של פריטים שונים . הכוונה היא לערוך דיון כיתתי על שתי התמונות כדי לעודד את התלמידים למנות את הפריטים ולעסוק במספרים עד . 100 הצעות לדיון מופיעות במסגרת שבתחתית עמוד . 147 אם התלמידים מתבלבלים במנייה בפעילות זו , אפשר להנחות אותם לסמן כל עצם או קבוצת עצמים שהם כבר מנו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית