) עמודים ) 143-136 עד כה עסקו התלמידים בתרגילים שבהם מופיע סימן פעולה אחד – חיבור או חיסור . ביחידה זו הם עוסקים בתרגילי שרשרת – תרגילים שבהם מופיעים כמה סימני פעולה , כך שנוצרת סדרה ( שרשרת ) של פעולות הבאות בזו אחר זו . תרגילי השרשרת נלמדים בעזרת סיטואציות משמעותיות – סיטואציה של משחק עם רווח והפסד , סיטואציה של רכבת שנוסעים עולים אליה ויורדים ממנה , וסיטואציה של ירידה ועלייה במדרגות . בשלב הזה התלמידים פותרים כל תרגיל לפי הסדר ואינם עוסקים בחוקי פעולות . כמה פעילויות ביחידה עוסקות ב'תובנה מספרית' - השוואה בין תוצאה של תרגיל שרשרת לבין המספר הראשון בתרגיל ללא ביצוע החישובים . עמודים 139-136 פעילות 1 עם המורה ) עמודים - ) 137-136 אפשר להתחיל פעילות זו בהנחיית המורה ולבקש מהתלמידים להמשיך באופן עצמאי . הסיטואציה הסיפורית מתאימה לתרגיל שרשרת שיש בו שתי פעולות . חשוב לוודא שהתלמידים מבינים את הקשר בין הסיטואציה לבין התרגיל הפורמלי . שימו לב : כיוון הכתיבה עלול לעורר קושי . הסיטואציה מוצגת בטבלה מימין לשמאל כי זהו כיוון הכתיבה בעברית . לעומת זאת , את התרגיל כותבים משמאל לימין . כדאי להראו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית