) עמודים ) 135-129 עד כה כתבו התלמידים תרגילים ותוצאות , כאשר בין התרגיל לתוצאה מופיע הסימן .= ביחידה זו עוסקים התלמידים בביטויים שבהם מופיעים הסימנים > או < בין תרגיל לבין מספר . משמעותם של ביטויים אלה היא שאת תוצאת התרגיל הכתוב בצדו האחד של סימן האי - שוויון משווים למספר הכתוב בצדו האחר של סימן האי - שוויון ( בשלב זה , בכל ההשוואות התרגיל כתוב משמאל לסימן והמספר מימינו . ( נקודת המוצא להבנת הביטויים החדשים היא ההשוואה בין שני מספרים ( שהילדים כבר מכירים מהלימוד בעבר . ( את אחד המספרים מחליפים בתרגיל שהמספר הזה הוא תוצאתו , ומתקבל הביטוי החדש . ( לדוגמה : בביטוי 10 < 7 מחליפים את המספר הראשון ( 10 ) בתרגיל 6 + 4 שהמספר 10 הוא תוצאתו , וכך מתקבלת ההשוואה . ( 6 + 4 < 7 אפשר למצוא תרגילים רבים שיכולים להחליף את המספר הראשון . בפעילויות השונות בביטויים החדשים התלמידים מתבקשים להשלים את הסימן המתאים בין תרגיל לבין מספר ( למשל , כתבו > או < או , ( 18 – 5 .... 6 := או שעליהם להשלים את המספר המתאים מימין לסימן הנתון ( לדוגמה , השלימו מספר מתאים : . ( 17 – 3 < __ החידוש העיקרי בביטויים שבהם מו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית