) עמודים ) 128-91 יחידה זו עוסקת בתרגילים ובמשוואות בעשרת השנייה , במטרה לחזק את השליטה בהם לקראת חישובים בעל - פה . התלמידים ילמדו לפתור את התרגילים בעזרת דסקיות על פסים ובעזרת ' ציור בקיצור' של הפסים והדסקיות . תלמידים שיודעים לפתור במהירות את התרגילים אינם חייבים להיעזר בפסים ובדסקיות או ב'ציור בקיצור . ' התרגילים ביחידה זו ממוינים לפי אופן ייצוגם בפסים ובדסקיות : תרגילים שבהם אחד החלקים הוא 5 או , 15 תרגילים שבהם השלם הוא עד , 15 תרגילים שבהם השלם הוא עד . 20 הערה : רצוי שהתלמידים ידעו שהם עוסקים בתרגילים בתחום העשרת השנייה , אולם אין צורך שהם יהיו מודעים לדירוג הפנימי המובא לעיל . נושא נוסף שיילמד ביחידה זו הוא הנושא עודף , שמקצת התלמידים מתקשים בו . עמודים 97-91 אחד החלקים הוא 5 או 15 בפעילות 1 התלמידים מתבקשים לרשום תרגיל חיבור המתאים לשאלה : . 1 כמה כסף יש בשני הארנקים יחד ? שימו לב , המטבעות המצוירות בכל ארנק מיוצגות במטבעות של , 10 - ו 5 , 1 בדומה לייצוג המספרים בדסקיות על פסים . בנוסף משתמשים גם במטבע של 2 שקלים . הכוונה בפעילות היא קודם לזהות את סכום הכסף בכל ארנק בנפרד , ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית