) עמודים ) 90-73 היחידה עוסקת בפתרון תרגילי חיבור וחיסור בתוך העשרת השנייה ( ללא ' שבירת העשרת . ( ' ביחידה זו מודגש הקשר בין תרגילים בתחום העשרת השנייה לבין תרגילים בתחום העשרת הראשונה . בעבודה בעזרת הפסים והדסקיות ( ובהמשך ב'ציור בקיצור ( ' רואים היטב את הדמיון הזה . דוגמה לשלושה תרגילים שיש ביניהם קשר : הפעילויות בספר לתלמיד עמודים 75-73 פעילויות 2-1 הן פעילויות מקדימות שמטרתן לתרגל זיהוי של כמות בתוך כמות גדולה יותר , ( 20 ) והכרה ראשונית של "פירוקים" שונים של 20 כהכנה לתרגילים שבהמשך . בשלב הזה אין צורך לכתוב תרגילים . בפעילות 3 מוצגים על פסים שלושה מצבים של שלם וחלקים . לכל אחד מהם מתאימים ארבעה תרגילים ותבנית : . 3 השלימו את השלם ואת החלקים וכתבו ארבעה תרגילים מתאימים . מה דומה ומה שונה בסעיפים א ו-ב ? בסעיפים א ? ג-ו כדאי להפנות את תשומת לבם של התלמידים לכך שבכל הסעיפים יש פס שעליו 9 פרחים 7 - אדומים ו 2 - סגולים . דיון - מה דומה ומה שונה בסעיפים א ו - ב ? גם בסעיף א וגם בסעיף ב מופיע פס שעליו 9 פרחים 7 - אדומים ו 2 - סגולים . בסעיף ב מופיע פס נוסף שעליו 10 פרחים אדומים , ולכן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית