בפרק חיבור וחיסור עד - 20 חלק א עוסקים בפתרון תרגילי חיבור וחיסור בעשרת השנייה . הפרק עוסק בתרגילים שאין בהם 'שבירת עשרת . ' לדוגמה , בפרק יופיעו תרגילים כאלו : 20 - 6 12 + 8 16 - 5 18 - 13 2 + 14 16 + 3 , 14 - 4 20 - 14 ולא יופיעו תרגילים כאלו : . 16 - 7 13 - 5 4 + 9 7 + 8 ( תרגילים אלו יילמדו בפרק חיבור וחיסור עד - 20 חלק ב ( . בפרק חיבור וחיסור עד 10 התלמידים למדו את המשמעות של הפעולות חיבור וחיסור ופתרו תרגילים בעשרת הראשונה בעזרת דסקיות דו - צדדיות ( צד כתום וצד כחול ) שאותן יש לסדר על פסים ( תבנית של 10 המחולקת לשתי חמשות . ( בפרק המספרים עד - 20 הכרה ומבנה התלמידים הכירו את המספרים בעשרת השנייה ולמדו לייצג אותם בדסקיות על פסים . הם גם למדו לפתור תרגילים שבהם אחד החלקים הוא 10 ( לדוגמה , . ( 15 - 5 12 - 10 10 + 9 4 + 10 גם בפרק הזה התלמידים לומדים לפתור את התרגילים בעזרת דסקיות על פסים , אך הם גם יכולים להיעזר ב'ציור בקיצור' ( ציור סכמתי של תהליך הפתרון בדסקיות על פסים ) כשלב מעבר לקראת פתרון בעל - פה של התרגילים . כמו בפרקים הקודמים , גם בפרק זה נכללות פעילויות של יישום הידע המת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית