) - ( ביחידה זו התלמידים פוגשים ישר מספרים בפעם הראשונה . ישר המספרים ( הנקרא גם ציר המספרים ) הוא ישר אין סופי שעליו ממוקמים המספרים הממשיים : לכל נקודה על ישר המספרים מתאים מספר ממשי שיכול להיות שלם חיובי , שלם שלילי , אפס , שבר או מספר עשרוני לא רציונלי . בפרק זה עוסקים רק במספרים השלמים בתחום . 20-0 בהמשך ילמדו התלמידים לייצג על הישר מספרים נוספים בהתאם להרחבת תחום המספרים שאותו התלמידים מכירים . ישר המספרים מדגים את יחסי הגודל בין המספרים ( מכל הסוגים . ( בחירת כיוון הישר היא שרירותית . אם בוחרים בכיוון המקובל - ישר מאוזן שכיוונו ימינה - ככל שמספר נמצא ימינה יותר , כך הוא גדול יותר . בבניית ישר המספרים יש להקפיד על העקרונות האלה : . 1 המספרים מייצגים נקודות ולא קטעים . . 2 את הנקודות המציינות מספרים שלמים יש לסמן ברווחים שווים זו מזו . את גודל הרווחים אפשר לקבוע כרצוננו , ובתנאי שיהיו שווים . . 3 כל מספר שלם מייצג את מספר הרווחים ( ולא הנקודות (! שבין הנקודה המסוימת לבין אפס . . 4 כיוון הישר נקבע באופן שרירותי , אך חשוב לציין את כיוון ההתקדמות עליו . מקובל לצייר את הישר במאוזן ולק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית