) עמודים ) 60-36 ביחידה זו לומדים לייצג את המספרים עד 20 בדסקיות על פסים , תוך הדגשת מבנה המספרים כ 10 " - ועוד מספר , " ופותרים תרגילי חיבור וחיסור שבהם אחד החלקים הוא . 10 ) דוגמאות : ( 20 - 10 , 17 - 10 , 14 - 4 , 2 + 10 , 10 + 7 הפסים מצוירים על דף קשיח ומחיק . בכל פס יש מקום ל 10 - דסקיות , ויש הפרדה באמצע - בין . 5 - ל 5 הדסקיות הן דו - צדדיות - בצד אחד כתומות ובצד האחר כחולות . בעזרת ייצוג המספרים בדסקיות על פסים התלמידים לומדים לזהות כמויות ללא צורך במנייה . הכרת המבנה מסייעת לביצוע פעולות בדמיון ובהמשך מעודדת חישובים בעל - פה . במספרים הגדולים מ 10 - ייצוג המספרים בדסקיות על פסים מדגיש את המבנה העשרוני של המספר ואת הקשר בין העשרת הראשונה לעשרת השנייה . בפרק הכרת המספרים עד 10 התלמידים למדו לייצג את המספרים עד 10 בדסקיות על פסים . הם השתמשו בצד אחד של דף הפסים שבו יש שני פסים . ( בשני פסים יכלו התלמידים לייצג שני מספרים זה תחת זה למטרת השוואה או חיבור ( . בפרק זה התלמידים משתמשים בצד האחר של דף הפסים שבו יש ארבעה פסים : השלם : החלקים : , כל מספר אפשר לייצג בצבע כתום ( כלומר , ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית