) עמודים ) 33-28 בפרקים הקודמים הכירו התלמידים שתי דרכים שונות שבהן אפשר להשתמש כדי לבדוק אם מספר מסוים הוא זוגי או אי - זוגי . בשתי הדרכים עושים שימוש בכמויות עצמים המתאימות למספר : א . בודקים אם ניתן לסדר את העצמים בזוגות . ב . בודקים אם ניתן לסדר את העצמים בשתי קבוצות שוות - גודל . דרך נוספת מסתמכת על העובדה שהמספרים הזוגיים והמספרים האי - זוגיים מופיעים בסדרת המספרים לסירוגין . גם בעשרת השנייה חשוב לבסס את הבנת הזוגיות והאי - זוגיות על הגדרות אלה ולא על בדיקת ספרת היחידות של המספר , מאחר שהתלמידים עדיין אינם בשלים להבין מדוע אפשר להסתפק בבדיקת ספרת היחידות . לכן ביחידה זו מיישמים את ההגדרות האלה במספרים עד . 20 נוסף על הבדיקה אם מספר הוא זוגי או אי - זוגי , ביחידה זו מכירים את רצף המספרים הזוגיים ואת רצף המספרים האי - זוגיים ולומדים להשתמש ברצף המספרים הזוגיים כאשר מונים עצמים בזוגות . פעילויות פתיחה . 1 בדיקת זוגיות של מספרים שונים ( מורה עם הכיתה כולה ) אבזרים : כרטיסי המספרים 20-11 ממארז האבזרים ( שניים או שלושה סטים של מספרים בהתאם למספר הילדים בכיתה ) כמות גדולה של עצמים קטנים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית