) עמודים ) 18-11 ביחידה זו מרחיבים את העיסוק בסדר המספרים גם למספרים בעשרת השנייה . במתמטיקה כיוון הקריאה הוא תמיד משמאל לימין וכך גם המספרים מסודרים . המספרים הקודמים למספר מסוים ( המספרים שלפניו ) נמצאים משמאלו , והמספרים שאחריו – מימינו . בפעילויות שביחידה ב התלמידים משלימים מספרים חסרים ברצף , מוצאים מספרים בין שני מספרים נתונים וכן מוצאים את המספר הקודם למספר נתון ואת המספר הבא אחריו ( העוקב . ( נוסף על כך עוסקים בהרחבה בקשר שבין המספר הבא ( או הקודם ) ובין המספר הגדול ב 1 - ( או הקטן ב ( 1 - ובין חיבור ( או חיסור ) של . 1 הקישור בין המושגים נעשה דרך המשמעות הכמותית של הוספה של עצם לקבוצת עצמים ( או הוצאה של עצם מקבוצת עצמים . ( כמו בפרק הכרת המספרים עד 10 גם כאן התלמידים נעזרים בנחש מספרים שבמארז האבזרים - נחש שכתובים עליו המספרים . 20-0 על הנחש אפשר לסמן מספרים במ ַ צב ֵ ע ( טוש ) מחיק ולמחוק לפי הצורך . פעילויות פתיחה כהקדמה ליחידה זו אפשר לבצע עם התלמידים את הפעילויות המוצעות בהמשך . הפעילויות זהות לפעילויות המתאימות ליחידה " רצף המספרים" בפרק הכרת המספרים עד , 10 אך מתמקדות ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית