בפרק זה מרחיבים את הנלמד בפרק הכרת המספרים עד 10 אל המספרים בעשרת השנייה . ( 20-11 ) תלמידים רבים מגיעים עם ידע מוקדם מסוים על המספרים בעשרת השנייה , ואולם פעמים רבות הידע הוא חלקי . למשל , יש תלמידים שמכירים את המספרים בעשרת השנייה ויודעים למנות כמויות גדולות מ , 10 - אך אינם יודעים כיצד לכתוב את המספרים . תלמידים אחרים כבר יודעים לקרוא ולכתוב את המספרים , אך עדיין מתבלבלים בסדר המספרים . אחרים מתקשים במנייה של כמויות גדולות מ 10 - בגלל ריבוי העצמים הנמנים והקושי לזכור מה נספר ומה לא . ביחידות א-ב מתמקדים בנושאים אלה במטרה 'ליישר קו' וליצור בסיס ידע משותף . יחידה א ) עמ' ) 10-5 עוסקת במניית עצמים וכתיבת המספרים . יחידה ב ) עמ' ) 18-11 עוסקת בהכרת רצף המספרים . רצף המספרים נלמד גם במשמעות כמותית , על ידי הוספה והורדה של עצם אחד , ומתקשר לעיסוק בתרגילים שבהם מחברים 1 למספר נתון או מחסרים . 1 כך מקשרים בין שלושה מושגים דומים : המספר הגדול / הקטן ב , 1 - חיבור / חיסור של , 1 המספר הבא והמספר הקודם . ביחידות ג-ד מעמיקים את ההכרה עם מספרים . יחידה ג ) עמ' ) 27-19 עוסקת בהשוואת מספרים וכמויו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית