נושאי הלימוד המספרים עד - 20 הכרה ומבנה 3 ....... חיבור וחיסור עד - 20 חלק א 59 .............. המספרים עד 101 ..................................... 100 נספחים 129 ............................................................ שבילים פלוס היא סדרת ספרים משולבת טכנולוגיה לכיתות א-ו . בסדרה זו משולבים גם נושאי אורך מפתחי חשיבה : פרה-אלגברה , סדרות , לוגיקה ועוד . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על הניסיון שהצטבר מהפעלת הסדרה "שבילים" במשך יותר מעשר שנים וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ' אבי ברמן , פרופ' רוזה לייקין , פרופ' פרלה נשר ראש התחום : ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת ראש צוות סביבות מתוקשבות : הגר רובינק צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , דפנה אפרים , ד"ר שושנה גלעד , ד"ר גיא הד , ד"ר מורין הוך , הדס זוהר , הלית חפר , דורית כהן , לירון מיכאלי , רותי מירון , ד"ר מיכל סוקניק , הגר רובינק השתתפו בגרסאות קודמות : ד"ר אלכס אוליצין , ד"ר אילנה ארנון , ד"ר לאונטי לבנברג , ד"ר איבי מכמנדרוב , ד"ר ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית