כתיבה ופיתוח : אורלי אילני ניהול צוות היסטוריה : ד"ר קציעה אביאלי- טביביאן © תשס . 2009 - ט" כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב . 61394 מ בוא לפניכם מדריך לספר משלום למלחמה ולשואה מסדרת מסעות בזמן . הספר מתמקד במחצית הראשונה של המאה ה 20 - באירופה ואגן הים התיכון ובאירועים ותהליכים שהשפיעו על גורלם של היהודים באזורים האלה . מקום מרכזי בספר ניתן לעליית הנאציזם בגרמניה ולמדיניות הנאצית נגד היהודים משנות ה 30 - של המאה ה 20 - ועד לסיום מלחמת העולם השנייה . הספר מציג את תקופת השואה על כל היבטיה : המלחמה , המדיניות הנאצית , תגובת העולם והיהודים והעולם החדש בסיום המלחמה . בספר תמונות , תעודות , קטעי מחקר , ציר זמן לכל פרק ושאלות לדיון . תמונת העטיפה של הספר : התמונה היא ציור של שמואל בק , סימן של זהות . 2008 , ( signal of identity ) בתמונה ניתן לזהות סמלים שונים : ילד המרים ידיו בכניעה , טלאי צהוב , אבנים המזכירות את אבני הכותל , תרמיל הנדודים . אפשר ליצור זיקה בין הסמלים לביוגרפיה של שמואל בק על ייצוג השואה ביצירות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית