מקורות לביסוס המידע המופיע בפרק ולהרחבה מנחם שטרן , " המשטר הרומי בפרובינציה ' יודיאה ' מן החורבן ועד למרד בר כוכבא , " בתוך : ישעיהו גפני , משה דוד הר , משה עמית ( עורכים ) , מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , יד בן צבי , תשנ , א " עמ . 276 – 261 ' אהרן אופנהיימר , " מרד בר כוכבא - ייחודו ומחקרו , " בתוך : א ' אופנהיימר ( עורך ) , מרד בר כוכבא , מרכז זלמן שזר , תש " ם , עמ ' . 19 - 16 על שם הפרק הפרק מתאר את שיקום החיים היהודיים בעיר יבנה על ידי רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל ה- 2 ואת הנחת היסודות לחיים ללא מקדש . הפרק מסתיים במרד בר כוכבא ותוצאותיו הקשות . שמות ומושגים בפרק הלגיון העשירי , קולוניה , ברוך הסורי , יבנה , רבן יוחנן בן זכאי , זכר למקדש , רבן גמליאל , 2-ה ברכת המינים , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן עזריה , רבי יהושע , רבי עקיבא , מרד התפוצות , הדרינוס , גזרת המילה , איליה קפיטולינה , שמעון בר כוכבא , ביתר , יוליוס סוורוס , עשרת הרוגי מלכות . הצעות להוראת הפרק ימי משבר לאומי . 1 השינויים שהתחוללו ביהודה בעקבות החורבן הם בעלי אופי מדיני , כלכלי , דמוגרפי ודתי . התל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית